Densitop MT je formulován jako všeobecně použitelný samonivelační systém na bázi vysokopevnostních rychlovazných cementů pro aplikace do provozů s těžkým až velmi těžkým zatížením a obzvláště vysokými nároky na otěruvzdornost. Výsledkem je hladký povrch přírodního cementového odstínu nebo v dalších 4 barevných odstínech.

Klíčové charakteristiky samonivelačního polymercementu Densitop MT:

 • bezprašný povrch – má naprosto výjimečnou povrchovou obrusuodolnost (hmota je tvrdá, a zároveň pružná),
 • výjimečná nárazuodolnost při pádu břemen,
 • je vysoce odolný nejen vůči povrchovým vrypům, ale i hloubkovým průškrabům (kovové palety při „šoupání“ po vyzrálém povrchu nezanechají vrypy),
 • je kompaktní v celé své tloušťce – mechanická odolnost stejná v celé tl. systému,
 • je plně průchozí pro vodní páry,
 • rychlost aplikace na nové podkladní betony – pokládka stěrky probíhá již druhý den po provedení nosné betonové desky (železobeton, drátkobeton),
 • rychlý nárůst pevnosti – již druhý den po aplikaci pevnost v tlaku 55 MPa. Konečná pevnost v tlaku je 80 MPa (běžný beton má pevnost v tlaku 25 – 30 MPa),
 • při adekvátním návrhu podkladního betonu mohou již po 7 dnech po podlaze jezdit 5t retraky,
 • odolnost proti svařování či pálení,
 • má hladký dobře udržovatelný povrch,
 • přirozená protiskluznost povrchu i za mokra, která se provozem v čase nemění,
 • chemická odolnost díky naprosto minimální nasákavosti (aplikuje se i do potravinářských provozů),
 • mrazuvzdornost včetně odolnosti vůči posypovým solím,
 • teplotní odolnost od -40°C do + 250°C (u pryskyřic je to max. 55°C – epoxidy resp. 130°C – polyuretanbetony),
 • provádíme v 5 barevných odstínech.