Densitop MT AS

Densitop MT AS je formulován jako všeobecně použitelný elektrostaticky vodivý samonivelační systém na bázi vysokopevnostních rychlovazných cementů pro aplikace do provozů s těžkým až velmi těžkým zatížením a obzvláště vysokým nárokům na otěruvzdornost. Výsledkem je hladký povrch přírodního cementového odstínu.

 

Typické provozy:

  • Velmi těžce zatížené provozy vyžadující antistatickou úpravu, kam patří:
    • výroba a plnění tlakových lahví,
    • výroba výbušnin,
    • testování výbušnin.
  • Provozy s výbušným prostředím.