Densitop MT

Densitop MT je formulován jako všeobecně použitelný samonivelační systém na bázi vysokopevnostních rychlovazných cementů pro aplikace do provozů s těžkým až velmi těžkým zatížením a obzvláště vysokými nároky na otěruvzdornost. 

 

Typické provozy:

  • Suché a vlhké provozy extrémně mechanicky zatížené pojezdem těžkou manipulační technikou s kovovými kolečky.
  • Provozy zatížené manipulací s těžkými břemeny (např. svitky, kovovými tabulemi apod.).
  • Provozy s extrémním teplotním zatížením včetně manipulace s vroucími oleji až do 250°C.
  • Pekárny, distribuční plochy, potravinářské sklady, dopravní koridory.
  • Provozy s požadavky na bezprašnost.